Road van Elf

D'r Road van Elf is d'r vuursjtand van d'r KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’. D'r KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’ sjteet ónger laitoeng van ózze preziedent Walter Sterk . Mit d'r vietse-preziedent Jos Toussaint, tsaalmeester Bert Moling en sekreteer Sjef Theunissen vorme zieë de dagelijkse laitoeng. De anger mitjlieder van d´r Road van Elf zunt:  Hans Vilain, Hub van Laar, Henk van Deur, Bart Merx, Con Snijders, Roel Beugels, Björn Hanssen, Roger Plettenberg en Marcel Andriolo.