Tserukblik Karneval 2020

*** Tserukblik 2020 op RTV Parkstad, via Facebook en Youtube!! ***

Huu, zamsdieg van 20.30 bis 22.30 kent uur op d’r tellevies RTV Parkstad, Facebook KVV, 045online en BeleefKerkrade jenisse van inne klasse tserukblik op d’r Vasteloavendssezong 2020.

Via dizze link kent uur vanaaf 20.30 op Youtube kieke.

Vier tseege uuch de ‘Highlights’ van de Damezietsóng, Herezietsóng, Vetdonnesjdiegzietsóng, Jalazietsóng en d’r Jroeëse Tsog.

Vier wunsje uuch HEEM vöal sjpas!