Peter Trompetter je-ierd mit d’r Iere orde Road va Elf

Óp deesdieg 21 fibberwaar hat ózze Preziedent d’r Peter Trompetter je-ierd mit d’r Iere orde van d’r Road va Elf. Dizze Karrewiel orde is d‘r hoeëgste orde deë d’r Road va Elf ken oesrikke en is in 86 joar pas 5 moal ieëder oesjerikt. Vier danke d’r Peter vuur al die sjun Bilder die heë maacht vuur de luu van Kirchroa en ós Vasteloavend in ‘t bezóngesj.