Senatore

Senatore zunt die mitjelieder van d’r Road van Elf die zunt aafjetroane en ziech 11 joar, als mitjelied van d’r Road van Elf, verdeenslieg hant jemaad vuur d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain:

 

Sjef Duijsens (1994)

Thei Augenbroe (1999)

Jo Sommer (2004)

Jack Sporck (2006)

Frans Bodelier (2010)

Guus Spauwen (2012)

Bert Bejas (2018)

Luc Plummen (2021)

Iere senatore

Iere senatore zunt de sjirmhere die vuurhins bij d’r
Kirchröatsjer Vasteloavends Verain woare:

Jos Som (2019)

Iere-preziedent

Mr. H.J.M. (Bert) van de Weijer (2004)