Kirchröadsjer Sjlajerjewinnere

Joar

titel

Moeziekant/Tekstdichter

Oesveurende

1949
t Katrieng mit d'r nuie loek
Hans Keulen / Hein Loop

Joar: 1949

Titel: t Katrieng mit d'r nuie loek

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Keulen / Hein Loop

1948
Mariesje
Hans Stelzmann / J. Hovens

Joar: 1948

Titel: Mariesje

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Stelzmann / J. Hovens

1947
Iech zuk ing partnerien
Nico Ploum / Nico Ploum

Joar: 1947

Titel: Iech zuk ing partnerien

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Nico Ploum / Nico Ploum

1947
Kirchroa Alaaf
Wiel Giese / Conrad Krewinkel

Joar: 1947

Titel: Kirchroa Alaaf

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Wiel Giese / Conrad Krewinkel

1946
Doe bis mie leefste Nieësje
Sjeveemeter Jonge / Sjeveemeter Jonge

Joar: 1946

Titel: Doe bis mie leefste Nieësje

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Sjeveemeter Jonge / Sjeveemeter Jonge

1946
Vrijheedslidsje
Kornelius Wiertz / Joep Wetzels

Joar: 1946

Titel: Vrijheedslidsje

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Kornelius Wiertz / Joep Wetzels

1945
Kirchröadsjer Meädsjer
Nico Ploum / Nico Ploum

Joar: 1945

Titel: Kirchröadsjer Meädsjer

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Nico Ploum / Nico Ploum

1941
Vier blieve hu i Kirchroa
Nico Ploum / Nico Ploum

Joar: 1941

Titel: Vier blieve hu i Kirchroa

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Nico Ploum / Nico Ploum

1940
Frensje Frensje pas mar op
Kornelius Wiertz / Sjeän Wetzels

Joar: 1940

Titel: Frensje Frensje pas mar op

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Kornelius Wiertz / Sjeän Wetzels

1940
Os kirchroa is e wonger
Joep Wetzels / J. van Wersch

Joar: 1940

Titel: Os kirchroa is e wonger

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Joep Wetzels / J. van Wersch

1939
Ze krieje os nit kling
Hans Stelsmann / Kornelius Wiertz

Joar: 1939

Titel: Ze krieje os nit kling

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Stelsmann / Kornelius Wiertz

1939
Noa heem junt vier nog nit
Sjeän Wetzels / Jos Gerards

Joar: 1939

Titel: Noa heem junt vier nog nit

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Sjeän Wetzels / Jos Gerards

1938
Ujaazes, woa jeet dat mit os hin
Kornelius Wiertz / Sjeän Wetzels

Joar: 1938

Titel: Ujaazes, woa jeet dat mit os hin

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Kornelius Wiertz / Sjeän Wetzels

1938
Hu kriette de zieng
Hans Stelzmann / Klaus Doveren

Joar: 1938

Titel: Hu kriette de zieng

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Stelzmann / Klaus Doveren

1937
Óp d'r Joep zienne monneka
Huub Scheren / Friets Ploum

Joar: 1937

Titel: Óp d'r Joep zienne monneka

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Huub Scheren / Friets Ploum

1937
Mörje is 'ne angere daag
Sjeän Wetzels / Hub Scheren

Joar: 1937

Titel: Mörje is 'ne angere daag

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Sjeän Wetzels / Hub Scheren