Kirchröadsjer Sjlajerjewinnere

Joar

titel

Moeziekant/Tekstdichter

Oesveurende

1973
t Sjunste vuur miech
Jo Pauwels / Jo Pauwels

Joar: 1973

Titel: t Sjunste vuur miech

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Pauwels / Jo Pauwels

1972
Ja noen lek, noen lek miech
Jo Pauwels

Joar: 1972

Titel: Ja noen lek, noen lek miech

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Pauwels

1971
Kom doch ins hei
Jan Brouns / Jan Brouns

Joar: 1971

Titel: Kom doch ins hei

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jan Brouns / Jan Brouns

1970
Dat kanne vier nit betsale
Fred Derix / Fred Derix

Joar: 1970

Titel: Dat kanne vier nit betsale

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Fred Derix / Fred Derix

1969
Elf en pielewiellie
Jeu Paffen / Bob Walls

Joar: 1969

Titel: Elf en pielewiellie

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jeu Paffen / Bob Walls

1968
De tsiem
Hubert Thomas / Hubert Thomas

Joar: 1968

Titel: De tsiem

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hubert Thomas / Hubert Thomas

1967
Ich wil ee sjwiepsje han
Jeu Paffen / Willy Scheren

Joar: 1967

Titel: Ich wil ee sjwiepsje han

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jeu Paffen / Willy Scheren

1966
t Mimi mit 't miniröksje

Joar: 1966

Titel: t Mimi mit 't miniröksje

1965
t Flatte vieëdel

Joar: 1965

Titel: t Flatte vieëdel

1964
D'r Keejeljoep
Herman Rutten / Jo Geilenkirchen

Joar: 1964

Titel: D'r Keejeljoep

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Herman Rutten / Jo Geilenkirchen

1963
Mie rüesje
Jo Geilenkirchen / Herman Rutten

Joar: 1963

Titel: Mie rüesje

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Geilenkirchen / Herman Rutten

1962
D'r Kloneman
Jo Bischoff / Jo Bischoff

Joar: 1962

Titel: D'r Kloneman

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Bischoff / Jo Bischoff

1961
Kirchröadsjer Weltsjlaajer
Jo Weijers / Klaus Doveren

Joar: 1961

Titel: Kirchröadsjer Weltsjlaajer

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Jo Weijers / Klaus Doveren

1960
Ozze Joep
Mathieu Loop / Mathieu Loop

Joar: 1960

Titel: Ozze Joep

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Mathieu Loop / Mathieu Loop

1959
t Tietie
Mathieu Loop / Mathieu Loop

Joar: 1959

Titel: t Tietie

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Mathieu Loop / Mathieu Loop

1958
Alles wiebelt, alles waggelt
Mathieu Loop / Mathieu Loop

Joar: 1958

Titel: Alles wiebelt, alles waggelt

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Mathieu Loop / Mathieu Loop

1957
Jef mar jaas
Joep Wetzels / Wiel Scheren

Joar: 1957

Titel: Jef mar jaas

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Joep Wetzels / Wiel Scheren

1956
t Trieng
Hans Keulen / John Walls

Joar: 1956

Titel: t Trieng

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Keulen / John Walls

1955
D'r voesbalprof
Hans Keulen / John Walls

Joar: 1955

Titel: D'r voesbalprof

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Keulen / John Walls

1954
Marjensje
John Walls / Joep Wetzels

Joar: 1954

Titel: Marjensje

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: John Walls / Joep Wetzels

1953
D'r tietsj op
Frits Janssen / John Walls

Joar: 1953

Titel: D'r tietsj op

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Frits Janssen / John Walls

1952
Ja die mokkel
Nico Ploum / Nico Ploum

Joar: 1952

Titel: Ja die mokkel

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Nico Ploum / Nico Ploum

1951
d'r Niekkela
John Walls / John Walls

Joar: 1951

Titel: d'r Niekkela

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: John Walls / John Walls

1950
os kats is voet
Hans Stelsmann & Eugene Wetzels / Frans Engels

Joar: 1950

Titel: os kats is voet

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Hans Stelsmann & Eugene Wetzels / Frans Engels

1950
Joebieleijoems-sjlaajer “Karneval”
Sjeveemeter Jonge

Joar: 1950

Titel: Joebieleijoems-sjlaajer “Karneval”

MOEZIEKANT/TEKSTDICHTER​: Sjeveemeter Jonge