1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Mitjelied weëde

Als mitjelied sjteunt uur d'r KVV en maat uur 't ós meuglieg alle veranstaltoenge tse hoade.
Uur kant dan van tse vure kate reservere vuur de zietsónge.
Uur betsaald nuus vuur ’t reservere, uur kant vuur nuus noa de Sjlajerparadezietsong,
Uur weëd óp de hüegde jehaode van wat sjpilt in d'r verain

  • D’r jöarlieje bijdraag is € 33,00 (”via automatische incasso te innen”) en vuur mieë tse wisse kant uur emalien noa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade