1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

  D’r vasteloavend weëd werm jevierd in alle ecke va Kirchroa!

R11

De Road van Elf

De Road van Elf is d´r vuursjtand van d´r KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’. De vuurzitzender is d´r preziedent Walter Sterk. d´r Tsaalmeester Bert Moling,  d´r sekreteer Sjef Theunissen, vietse-preziedent Luc Plummen, tseremoniemeester Jos Toussaint zint zie bijenee de laitoeng d´r KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’. De anger mitjlieder van d´r Road van Elf zunt:  Leon Fuchs, Hans Vilain, Hub van Laar, Henk van Deur, Jeroen Jansch, Bart Merx, Con Snijders, Roel Beugels.

Rv11 2015 kl

Va links noa reets: Jos Toussaint, Sjef Theunissen, Bart Merx, Bert Moling, Roger Schmetz, Henk van Deur, Hans Vilain, Leon Fuchs, Con Snijders, Bert Bejas , Huub van Laar,  Jeroen Jansch, Luc plummen, Roel Beugels en Walter Sterk 

Kontakt mit d´r Road van Elf dat kan op tswai wies:
Mail noa d'r sekreteer Sjef Theunissen mit behulp van de Kontaktpagina op dizze site.
of 't postadres :
Kirchröatsjer Vasteloavends Verain ‘Alaaf Kirchroa 1936’
Postbus 511
6460 AM Kerkrade

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade