1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

  Motto 2021-2022 is békank: Iech kiek noa diech

R11
De Raad van Elf

De Raad van Elf is het bestuur van de KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’. De voorzitter is Preziedent Walter Sterk. Samen met de penningmeester Bert Moling en de secretaris Sjef Theunissen, Vice Preziedent Luc Plummen en tseremoniemeester Jos Toussaint vormt hij het dagelijks bestuur van de KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’.
De andere leden van de Raad van Elf zijn: Leon Fuchs, Hans Vilain, Hub van Laar, Henk van Deur, Bart Merx, Con Snijders, Roel Beugels, Björn Hanssen, Roger Plettenberg en Marcel Andriolo (niet op de foto). 

10 x 20 rv11 2018

 

Bovenste rij, van links naar rechts: Con Snijders, Jos Toussaint, Bert Moling, Walter Sterk, Luc Plummen, Sjef Theunissen en Hub van Laar. 

  Onderste rij, van links naar rechts: Roel Beugels, Leon Fuchs, Henk van Deur, Björn Hanssen, Bart Merx, Roger Plettenberg en Hans Vilain. 

  Naam  Taakgebied
 DSC 0077 xx Walter Sterk Preziedent
 DSC 0091 xx Luc Plummen

Vice Preziedent

  Sjef Theunissen    Sekreteer
Bert Moling Tsaalmeester
Jos Toussaint Tseremoniemeester
 DSC 0146 xx Leon Fuchs

Evenementen

Rodahal

 DSC 0082 xx Hans Vilain Reservering entreekaarten
 DSC 0109 xx Hub van Laar

Programmering artiesten

Sjlajerparade

 DSC 0119 xx Bart Merx

Optochten

Sjlajerparade

 DSC 0152 xx Henk van Deur Wagenpark
 DSC 0115 xx Con Snijders

Marketing en Communicatie

Sjteunpöal

 DSC 0141 xx Roel Beugels

Sjteunpöal 

Kingerkommissiejoeën  

 DSC 0125 xx Björn Hanssen

Rodahal

Website beheer

 DSC 0133 xx Roger Plettenberg

Reservering entreekaarten

Vasteloavendstsiedónk

 

 

 

 

 

 

Marcel Andriolo  

 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade