1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Sjoeëlprins 2020
Luuk I zwaait scepter over de Kerkraadse Schooljeugd

DSC 4868 schoolprins alaaf 13 x 20

Afgelopen vrijdag 10 januari werd op basisschool De Bleijerheide, de 43e schoolprins van Kerkrade uitgeroepen. In het bijzijn van stadprins Tim l en zijn gevolg werd duidelijk dat dit jaar Luuk Stollman de scepter zal zwaaien over de Kerkraadse schooljeugd. Dit doet hij samen met zijn gevolg bestaande uit: president Mica van de Berg, hofnar Joep Lataster en pages Karlijn Scheeren en Robin Nijssen.

Nu stadsprins Tim l de nieuwe schoolprins, onder luid applaus van zijn klasgenoten en medeleerlingen heeft geïnstalleerd, kan het carnavalsseizoen voor schoolprins Luuk, echt beginnen.

 De hoogtepunten van zijn regeerperiode zijn natuurlijk de Kingerzietsong op 15 februari en de altijd prachtige Kerkraadse kinderoptocht op zaterdag 22 februari.

 

   

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade