1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

 

Bezóngere Iere mitjelieder

Bijzondere Ereleden

Bezóngere Iere mitjelied weëd me durch de jroeëse verdeenste die me vuur d’r verain hat jedoa.
D’r Road van Elf beneumt de mitjelieder va dizze road. Tser tsiet zunt de nieëkste perzoeëne lid:

Bijzonder erelid wordt men door de grote verdiensten die men voor de vereniging heeft verricht.
De Raad van Elf benoemt de leden van deze raad.
Op dit moment zijn de volgende personen lid:

De dame / mevrouw

Vornberger-Meurs M. (1998) 


D’r zier ierwurdieje heer / De zeer eerwaarde heer

C. Dogge (2007) † 

 

De here / heren

Paffen F. (1982)

Delnoij J.J. (1992) †

Jakobs B. (1995)

Leers H. (2002)

Kousen M.J.H. (2010)

Wiertz H (2013)

Ballas M (2014)

Savelsbergh P (2016)

Kockelkorn W (2018)

Pöttgens J (2020)

 
 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade