1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Senatore

Senatoren

Senatore zunt die mitjelieder van d’r Road van Elf die zunt aafjetroane en ziech 11 joar, als mitjelied van d’r Road van Elf, verdeenslieg hant jemaad vuur d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain:

Senatoren zijn de afgetreden leden van de Raad van Elf die zich meer dan 11 jaar, als lid van de Raad van Elf, hebben ingezet voor de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain:


Sjef Duijsens (1994)

Thei Augenbroe (1999)

Jo Sommer (2004)

Jack Sporck (2006)

Frans Bodelier (2010)

Guus Spauwen (2012)

Loek Rinkens (2015)

Bert Bejas (2018)

Iere senatore / Ere-senatoren

Iere senatore zunt de sjirmhere die vuurhins bij d’r
Kirchröatsjer Vasteloavends Verain woare:

Jos Som (2019)

 

Iere-preziedent / Ere-president

Mr. H.J.M. (Bert) van de Weijer (2004)

bert van de weijer

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade