1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Kirchröadsjer Sjlajerwinnaar

 TenF

Tsóg- en Feskommissiejoeën

Optocht- en Feestcommissie

De Tsóg- en Feskommissiejoeën is de kommissiejoeën die ziech befast mit de normaal jesjpraoche zaache die d’r KVV óngernumt. De KVV-hal in de Lambertiesjtroas (Hoots) is heibij d’r treffende pónk. Va hei oes weëde alle zaache jód bekiekd en vuurbewirkd

De kommissiejoeën bekleid d’r maat vuur de prinseproklamatsiejoeën en de drei dol daag. Jenauw datzelfde dunt ze óch mit de Rodahal. Wieër verzörgd die kommissiejoeën de waans van d’r óptsóg van d’r Prins, d’r Road van Elf, d’r Iereroad en doabij de bus zoeëdat die loeter in sjtand is. Da sjteet ze an de entrees, bejelaid de artieste en mósse de jeste jet wisse da zunt die bij hón óp d’r jouwe wèg.

Mieë wisse?
Mieë wisse uvver de Tsóg- en Feskommissiejoeën? Num dan kontakt óp mit Henk van Deur (Road van Elf) of Peter Minten (vuurzitsender Tsóg- en Feskommissiejoeën).

De Optocht-en Feestcommissie is de commissie die zich bezig houdt met de logistieke uitvoering van de evenementen die de KVV organiseert. De KVV-hal in de Lambertistraat (Holz) vormt hierbij de uitvalsbasis. Van hieruit worden alle voorbereidingen getroffen.

De commissie verzorgt de aankleding van de markt tijdens de proclamatie en de drie dolle dagen. Dat geldt ook voor de aankleding en inrichting van de Rodahal. Verder verzorgt de commissie de optochtwagens van de prins, de Raad van Elf en de Iereroad en daarnaast de KVV-bus die altijd in optimale staat wordt gehouden. De commissie bemant de entree’s, begeleidt de artiesten en is vraagbaak voor de gasten.

Meer weten?
Meer weten over de Optocht- en Feestcommissie? Neem dan contact op met Henk van Deur (Raad van Elf) of Peter Minten (voorzitter Optocht- en Feestcommissie).

tsog en fes 2018

D´r vuursjtand / Het bestuur

Peter Minten (vuurzitsender), Marco Esser (sekreteer) Herman Pook (tsaalmeester)

De mitjelieder / De leden

Floor de Beer, Jos Jeha, Henk Hoefnagels, Jo Jägers,
Rinus Jongema, Sjaak Ritzen en Fred Hoefnagels

De iere mitjelieder / De ere-leden

Chrit Claessen, Heinz Leers en Jo Stevens

Raad van 11

Commissies

Vind de best beoordeelde online blackjack casino's hier. Als u nieuw bent in het spel, zullen wij u door de basisstrategie Voor meer ervaren spelers, zal onze shortlist u de beste online casino blackjack live laten zien, om uw favoriete spelvarianten te spelen, te genieten van grote bonussen en toernooi prijzen. Uw welkomstbonus kan worden gebruikt om uw bankroll op te bouwen, zodat u meer spins kunt maken en meer kansen krijgt om te winnen. Lees altijd de inzetvereisten van alle bonussen voordat u zich inschrijft. Casino's betalen deze bonussen meestal uit over een bepaalde periode, die varieert afhankelijk van hoeveel je inzet. Online gokken kan ingewikkeld zijn, onderschat de T&C's niet. Hetzelfde geldt voor blackjack toernooi prijzen - controleer altijd de T&C's voordat je meedoet.

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade