1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

D'r Iere Road

De Ereraad

Mitjelied zieë van d’r Iere Road weëd me durch inne van de eldere van d’r sjtadsprins of zienne perzeunlieje sjtiefter. D’r Iere Road maat ziech óch a sjlaag binne d’r Kirchröadsjer karnaval, woabij hön andach hoopzechlieg oes-jeet noa ‘t mitdoeë an d’r jroeëse óptsóg mit ‘ne eje waan dem me zelver in sjtand hilt.
D'r Road van Elf beneumt de mitjelieder van d’r Iere Road.

Het lidmaatschap van de Ere-raad wordt verkregen door een van de ouders van de stadsprins of zijn persoonlijke sponsor. De Iereroad is ook actief binnen het Kerkraadse carnaval, waarbij hun aandacht voornamelijk uitgaat naar deelname aan de grote optocht met een eigen wagen die men zelf onderhoudt.
De Raad van Elf benoemt de leden van de Ere-raad.

Iere-road1 2016

De dame / dames  

E. Bellen - Schlösser
M. Buck - Lahaye
T. Buck - Rüland
F. Sluijsmans - Kockelkorn

De here / heren

M. Ballas
F. Beumers
F. Bodelier
J. Bok
J. Borjans
W. Buck
M. Charlier
M. Caumon 
A. Deckers
F. Diels
C. Dijkman 
W. Feiter
L. Lonij
T. Heltzell
H. Offermans
L. Plummen 
W. Ritten 
G. Ruiters
P. Rutten
H. Sentjens
P. Verbunt
F. Wetzelaer
C. Wiertz
J. Willms
B. Wöltgens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade