1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Kirchröadsjer Sjlajerwinnaar

D'r Prinse Road

De Prinseraad

Sjtadsprinse va Kirchroa weëde vuur 't leëve beneumd als lid van d'r Prinse-Road. Dizze jroep blieft a sjlaag bij d'r Kirchröadsjer karnaval, o.a. dat de prinse va vuurhins jöarlieg d'r "Sjwatse Kater" oes-jeëve an inne perzoeën dië ziech in 't bezónger verdeenslieg hat jemaad vuur de koeltoer en de kentnis va ziette va Kirchroa, woabij d'r karnaval ing bezónger plaatsj hat i-jenoame. D'r "Sjwatse Kater" weëd oes-jejoave in de Rodahal bij jeleënheet van de jöarlieje prinsejalabal.

Stadprinsen van Kerkrade worden voor het leven benoemd als lid van de Prinse-Road. Deze commissie is actief binnen het kerkraadse carnaval, oa doordat de ex-prinsen jaarlijks de orde van de 'Sjwatse Kater' uitreiken aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de cultuur en de folklore van Kerkrade, waarbinnen het carnaval een bijzondere plaats inneemt. De uitreiking vindt plaats in de Rodahal bij gelegenheid van het jaarlijkse 'Jalabal'.

DSC 4683   13 x 20  300   han willem

Prinsenroad 2
D´r vuursjtand / Het bestuur

Han Willem Wöltgens (vuurzitsender / voorzitter),
Jorren Sentjens (sekreteer / sekretaris),
Leon Buck (tsaalmeester / penningmeester)

De ex-prinse / De ex-prinsen

1937 Johan Ruiters kruis 1972 Henk Cordewener   2001 Leon Buck
1938 Miel Kerkhofs kruis 1973 Paul Savelsbergh   2002 Jerome Willms
1939 Hans Wijnen 1974 Lei Daems   2003 Rik Caumon
1946 Frans Buck 1975 Alwin van Balkom  kruis 2004 Ruud Borjans
1947 Martin Ploum kruis 1976 John Janshen   2005 Maurice Verbunt
1948 Harry Beckers kruis 1977 Jan Scheeren   2006 Joris Bok
1949 Hans Massop kruis 1978 Jo Paffen   2007 Niels Wiertz
1950 Sjors Wiertz kruis 1979 Louis Roukens   2008 Ido Bodelier
1951 Jo Bischoff kruis 1980 Bert Bischoff   2009 Marcel Mahr
1952 Frans Hanssen kruis 1981 Wil Buck   2010 Loek Wetzelaer
1953 Pé Diederen kruis 1982 Guido Plummen   2011 Michiel Dijkman
1954 Pé Diederen kruis 1983 Fer Kousen   2012 Jorn Ballas
1955 Pé Lauvenberg kruis 1984 Dion Ritten   2013 Jan-Willem Buck
1956 Bob Claessen kruis 1985 Henk Engels   2014 Jorren Sentjens
1957 Sjors Meertens kruis 1986 Pé Diederen   2015 Chris Lonij
1958 Jo Kuypers kruis 1987 Marcel Beumers   2016 Max Charlier
1959 Pé Quaedvlieg kruis 1988 Martin van Schijndel   2017 Ruben Heltzel
1960 Frits Sprokel kruis 1989 Maurice Sijben   2018  Jordy Pöttgens
1961 Jo Senden   1990 Jos Bellen   2019  Rob Rutten
1962 Laur Kleynen kruis 1991 Noël Quaedvlieg   2020  Tim Plummen
1963 Philip Langen   1992 Noël Quaedvlieg      
1964 Leo Jeha kruis 1993 Paul Deurenberg      
1965 Lex Bindels kruis 1994 Jos Quaedvlieg      
1966 Harry Jongen kruis 1995 Max Ruiters      
1967 Ton Hilgers   1996 Frank Offermans      
1968 Jan Lahaye   1997 Rob Lanckohr      
1969 Paul Amkreutz kruis 1998 Han Willem Wöltgens      
1970 Jos Buck kruis 1999 Mark Feiter      
1971 Dré Holtackers kruis 2000 Raoul Deckers      

Raad van 11

Commissies

Vind de best beoordeelde online blackjack casino's hier. Als u nieuw bent in het spel, zullen wij u door de basisstrategie Voor meer ervaren spelers, zal onze shortlist u de beste online casino blackjack live laten zien, om uw favoriete spelvarianten te spelen, te genieten van grote bonussen en toernooi prijzen. Uw welkomstbonus kan worden gebruikt om uw bankroll op te bouwen, zodat u meer spins kunt maken en meer kansen krijgt om te winnen. Lees altijd de inzetvereisten van alle bonussen voordat u zich inschrijft. Casino's betalen deze bonussen meestal uit over een bepaalde periode, die varieert afhankelijk van hoeveel je inzet. Online gokken kan ingewikkeld zijn, onderschat de T&C's niet. Hetzelfde geldt voor blackjack toernooi prijzen - controleer altijd de T&C's voordat je meedoet.

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade