1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Wanneer is het carnaval?

Men kan zich de vraag stellen waarvan het tijdstip waarop carnavalzondag valt, afhankelijk is. Wel, het antwoord is vrij eenvoudig, Pasen. Carnavalszondag valt dus altijd 7 weken voor Pasen, of m.a.w. 7 x 6 weken = 42 werkdagen, min de maandag en de dinsdag na carnavalszondag, dus de 40 vastendagen.
Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart (de zogenaamde lente-evening).
Halfvasten valt 4 weken na carnavalzondag.

 Jaar    Carnavalzondag  Halfvasten

 2015
 2016
2017
2018
2019
2020
2
021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
 2028
2029
2030

 15/02/2015
 07/02/2016
 26/02/2017
 11/02/2018
 03/03/2019
 23/02/2020
 14/02/2021
 27/02/2022
 19/02/2023
 11/02/2024
 02/03/2025
 15/02/2026
 07/02/2027
 27/02/2028
 11/02/2029
 03/03/2030

 15/03/2015
 06/03/2016
 26/03/2017
 11/03/2018
 26/03/2019
 22/03/2020
 14/03/2021
 27/03/2022
 19/03/2023
 10/03/2024
 30/03/2025
 15/03/2026
 07/03/2027
 26/03/2028
 11/03/2029
 31/03/2030

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade