1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

 

 

Hij werkte aan maar liefst 34 edities van de ‘Vasteloavends Tsiedónk’ mee: Marcel Beumers, stadsprins van Kerkrade in 1987 en gedreven medewerker van Mediahuis Limburg (foto, midden). Op de 11e van de 11e werd tijdens de interne seizoensopening van D’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ stilgestaan bij deze bijzondere prestatie. Door het besluit van Mediahuis Limburg om vanaf 2020 met de huis-aan-huis bezorging te stoppen, kwam aan een jarenlange succesvolle samenwerking een einde. Ook richting  Mediahuis Limburg geldt: van harte dank !  

Mardel Beumers tsiedonk

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade