1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

 

Een grote traditie binnen de Kerkraadse carnavalsviering is veiliggesteld: de ‘Vasteloavends Tsiedónk’.  

Na decennia lang te hebben samengewerkt met Mediahuis Limburg (en haar rechtsvoorgangers, w.o. De Zuid-Limburger, MGL en Concentra) heeft D’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain ‘Alaaf Kirchroa 1936’ voor de komende 4 jaar de handen ineen geslagen met Deurenberg Media voor de edities 2020 en 2021 en Partners Buck & Buck voor de edities 2022 en 2023. Hierdoor blijft deze unieke carnavalskrant voor Kerkrade behouden. De nieuwe samenwerking werd op de 11e van de 11e  tijdens de interne seizoensopening van de KVV bekendgemaakt. Alle betrokkenen zijn zichtbaar in hun nopjes.  

 

Buck en Deurenberg tsiedonk

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade