1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Programma seizoen 2021-2022 

Projram sezóng 2021 -2022

Woensdag 20 oktober 2021
Algemene Ledenvergadering in café de Wieëtsjaf, aanvang 20.11 uur
Mitwoch  20 oktober 2021
Joarverzammeloeng in ’t verainslokaal de Wieëtsjaf, aavank 20.11 oer.

Donderdag 11 november 2021
10 uur Heilige Mis in de Lambertuskerk
Opening carnavalsseizoen om 11.11 op de Markt
Donnesjdieg 11 november 2021
10.00 oer H. Mès in de faarkirch
Aavank nuie sezóng um 11.11 oer óp d’r Maat

Vrijdag 19 november 2021
Sjlajerparade in het Patronaat te Bleijerheide Kerkrade. Aanvang 20.11
Vriedieg 19 november 2021
Sjlajerparade in ’t Patronaat
óppen Blierhei i Kirchroa. Aavank 20.11 oer.

Zaterdag 13 november 2021
Bijstandsavond
Zamsdieg 13 november 2021
Bijsjtandsoavend

Zaterdag 27 november 2021
Uitreiking "Gouden Humor" te Weert
Zamsdieg 27 november 2021
Oesrikke “Gouden Humor” i Wieërt

Zondag 9 januari 2022
Proclamatie nieuwe Stadsprins
Zóndieg 9 jannewaar 2022
Proklamatsiejoeën nuie Sjtadsprins 

Vrijdag 14 januari 2022
Proclamatie nieuwe schoolprins
Vriedieg 14 jannewaar 2022
Oesróffe nuie Sjoeëlprins

Zondag 16 januari 2022
Prinsenreceptie Rodahal 15.11 uur
Zóndieg 16 jannewaar 2022
Prinse-emfank Rodahal, aavank 15.11 oer

Donderdag 20 januari 2022
Aanmelden optocht 20.00 uur café dé Wieëtsjaf
Donnesjdieg 20 jannewaar 2022
Aamelde jroeëse tsóg in verainslokaal de Wieëtsjaf

Zaterdag 22 januari 2022
Afhalen kaarten Damezietsóng en Herezietsóng tussen 12.00 en 14.00 uur in café de Wieëtsjaf
Zamsdieg 22 jannewaar 2022
Aafhoale kaate Dame-zietsóng en Herezietsóng tusje 12.00 en 14.00 oer in verainslokaal de Wieëtsjaf

Zaterdag 29 januari 2022
Afhalen kaarten Vetdonnesjdiegzietsóng en Jalazietsóng tussen 12.00 en 14.00 uur in café de Wieëtsjaf
Zamsdieg 29 jannewaar 2022
Aafhoale kaate Vetdonnesjdiegzietsóng en Jalazietsóng tusje 12.00 en 14.00 oer in verainslokaal de Wieëtsjaf

Zaterdag  29 januari 2022
Jalabal Rodahal
Zamsdieg  29 jannewaar 2022
Jalabal Rodahal

Zondag 6 februari 2022
“Losse vier ins Laache” in PLT, aanvang 15.00 uur
Zondieg 6 fibberwaar 2022
“Losse vier ins Laache” in PLT, Aavank 15.00 oer

Dinsdag 8 februari 2022
Uitreiken “Vasteloavendstsiedónk”
Deesdieg 8 fibberwaar 2022
Oesrikke Vasteloavendstsiedónk 

Zondag 13 februari 2022
Damezietsóng Rodahal aanvang 11.11 uur
Zóndieg 13 fibberwaar 2022
Dame-zietsóng in de Rodahal. Aavank 11.11 oer.

Donderdag 17 februari 2022
Carnavalsconcert Parkstad Limburg Theater Kerkrade aanvang 20.11 uur
Donnesjdieg 17 fibberwaar 2022
Vasteloavendskonzeët Parkstad Limburg Theater Kirchroa. Aavank 20.11 oer.

Vrijdag 18 februari 2022
Carnavalsconcert Parkstad Limburg Theater Kerkrade aanvang 20.11 uur
Vriedieg 18 fibberwaar 2022
Vasteloavendskonzeët Parkstad Limburg Theater Kirchroa. Aavank 20.11 oer.

Zaterdag 19 februari 2022
Kingerzietsóng Rodahal aanvang 14.11 uur
Zamsdieg 19 fibberwaar 2022
Kingerzietsóng in de Rodahal. Aavank 14.11 oer

Zondag 20 februari 2022
Herezietsóng Rodahal aanvang 11.11 uur
Zóndieg 20 fibberwaar 2022
Herezietsóng Rodahal. Aavank 11.11 oer

Donderdag 24 februari 2022
Vetdonnesjdiegzietsóng Rodahal aanvang 20.11 uur 
Uitreiken Narrekap
Donnesjdieg 24 fibberwaar 2022
Vettdonnesjdiegzietsóng Rodahal. Aavank 20.11 oer
Oesrikke Narrekap

Vrijdag 25 februari 2022
Ontvangst Blauw Sjuut, aanvang 18.15 uur
Vriedieg 25 fibberwaar 2022
Blauw Sjuut, aavank 18.15 oer.

Zaterdag 26 februari 2022
Kinderoptocht aanvang 13.11 uur 
Jalazietsóng Rodahal aanvang 20.11 uur
Zamsdieg 26 fibberwaar 2022
Kingertsóg. Aavank 13.11 oer
Jalazietsóng Rodahal. Aavank 20.11 oer

De drie dolle dagen

Drei dol daag

Carnavalszondag 27 fibberwaar 2022
Ontvangst gemeentehuis, sleuteloverdracht
Vasteloavends-zóndieg 27 fibberwaar 2022
Sjlusseluvverdraat, jemeendehoes

Carnavalsmaandag 28 februari 2022
Grote optocht aanvang 11.11 uur
Vasteloavends-mondieg 28 fibberwaar 2022
Jroeëse tsóg. Aavank 11.11 oer

Carnavalsdinsdag 1 maart 2022
Klonetrekke i Kirchroa
Afsluiting carnaval, teruggaaf sleutel 
Vasteloavends-deesdieg 1 meëts 2022
Klonetrekke in Kirchroa
Aafsjlisse vasteloavend mit tserukjaaf sjlussel

Woensdag 2 maart 2022
Askruisje in de Lambertuskerk 
Mitwoch 2 meëts 2022
èsjekruutsje in de Faarkirch

Raad van 11

Commissies

Vind de best beoordeelde online blackjack casino's hier. Als u nieuw bent in het spel, zullen wij u door de basisstrategie Voor meer ervaren spelers, zal onze shortlist u de beste online casino blackjack live laten zien, om uw favoriete spelvarianten te spelen, te genieten van grote bonussen en toernooi prijzen. Uw welkomstbonus kan worden gebruikt om uw bankroll op te bouwen, zodat u meer spins kunt maken en meer kansen krijgt om te winnen. Lees altijd de inzetvereisten van alle bonussen voordat u zich inschrijft. Casino's betalen deze bonussen meestal uit over een bepaalde periode, die varieert afhankelijk van hoeveel je inzet. Online gokken kan ingewikkeld zijn, onderschat de T&C's niet. Hetzelfde geldt voor blackjack toernooi prijzen - controleer altijd de T&C's voordat je meedoet.

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade