1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Programma seizoen 2019-2020 

Zondag 18 augustus 2019

Zommertref

 

Donderdag 10 oktober 2019

Algemene Ledenvergadering in café de Wieëtsjaf, aanvang 20.11 uur

Maandag 11 november 2019

10 uur Heilige Mis in de Lambertuskerk
Opening carnavalsseizoen om 11.11 op de Markt

Vanaf 15.11 programma op de Markt met diverse artiesten

 

Vrijdag 15 november 2019

Sjlajerparade in ’t Catharinahoes op de Holz in Kerkrade. Aanvang 20.11

 

Zaterdag 16 november 2019

Bijstandsavond 

 

Zaterdag 30 november 2019

Uitreiking "Gulden Humor" te Beek

 

Zondag 5 januari 2020

Proclamatie nieuwe Stadsprins. Start om 14.45 op de Markt in Kerkrade.

 

Donderdag 9 januari 2020

Aanmelden optocht 20.00 uur café dé Wieëtsjaf

 

Vrijdag 10 januari 2020

Proclamatie nieuwe schoolprins

 

Donderdag 16 januari 2020

Aanmelden optocht 20.00 uur café dé Wieëtsjaf

 

Zondag 19 januari 2020
Prinsenreceptie Rodahal 15.11 uur

 

Zaterdag 25 januari 2020

Afhalen kaarten Damezietsóng en Herezietsóng tussen 12.00 en 14.00 uur in café de Wieëtsjaf

 

Zaterdag 1 februari 2020

Afhalen kaarten Vetdonnesjdiegzietsóng en Jalazietsóng tussen 12.00 en 14.00 uur in café de Wieëtsjaf

 

Zaterdag 1 februari 2020

Jalabal Rodahal

 

Dinsdag 4 februari 2020

Uitreiken “Vasteloavendstsiedónk”

 

Zondag 9 februari 2020

Damezietsóng Rodahal aanvang 11.11 uur

 

Donderdag 13 februari 2020

Carnavalsconcert Parkstad Limburg Theater Kerkrade aanvang 20.11 uur

 

Vrijdag 14 februari 2020

Carnavalsconcert Parkstad Limburg Theater Kerkrade aanvang 20.11 uur

 

Zaterdag 15 februari 2020

Kingerzietsóng Rodahal aanvang 14.11 uur

 

Zondag 16 februari 2020

Herezietsóng Rodahal aanvang 11.11 uur

 

Donderdag 20 februari 2020

Vetdonnesjdiegzietsóng Rodahal aanvang 20.11 uur 
Uitreiken Narrekap

 

Vrijdag 21 februari 2020

Ontvangst Blauw Sjuut Gemeentehuis aanvang 18.15 uur

 

Zaterdag 22 februari 2020

Kinderoptocht aanvang 13.11 uur 
Jalazietsóng Rodahal aanvang 20.11 uur

 

 

De drie dolle dagen

 

Carnavalszondag 23 fibberwaar 2020

Ontvangst gemeentehuis, sleuteloverdracht

Carnavalsmaandag 24 februari 2020

Grote optocht aanvang 11.11 uur

 

Carnavalsdinsdag 25 februari 2020

Klonetrekke i Kirchroa
Afsluiting carnaval, teruggaaf sleutel 

 

Woensdag 26 februari 2020

Askruisje in de Lambertuskerk 

 

 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade