1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

Vasteloavendstsiedónk

De jaarlijkse Vasteloavendstsiedónk is een co-produktie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain en in 2020-2022 Deurenberg Media. De carnavalsvereniging zorgt voor de redactie en Deurenberg Media voor de advertenties, druk en verspreiding. De krant ligt meestal twee weken voor de carnaval bij de bewoners van Kerkrade op de mat. In 2023-2024 zal het een co-produktie zijn met Partners Buck&Buck. 

Tsiedonk 2021

 

Dank aan dialektvereniging Kirchröadsjer Plat

Foto´s:

Jo Pöttgens, eigen archief, Franco Wetzelaer 

Opmaak:

Deurenberg Media BV, John Paffen 

De redaktie:

Yvette Bremer, Petra Meloni, Piet Hanneman, Jos Heijltjes, Loek van de Weijer, John Paffen, Franco Wetzelaer en Roger Plettenberg.

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade