1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

  Motto 2021-2022 is békank: Iech kiek noa diechDe Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936“
 

De Kirchröatsjer Vasteloavends Verain “Alaaf Kirchroa 1936“, is vanaf 1936 dé stadscarnavalsvereniging van Kerkrade. De Raad van Elf, het bestuur van de vereniging, proclameert ieder jaar begin januari, de nieuwe Stadsprins op de Markt in Kerkrade. Na de Prinsenproclamatie maar voordat de drie dolle dagen beginnen kan iedereen, die wil, in de stemming komen op de verschillende zittingen. Zo zijn er de 'Damezietsoeng', de 'Herezietsoeng', de 'Vetdonnesjdiegzietsoeng' en de 'Jalazietsoeng'. Hier treden ook alle bekende Kerkraadse artiesten op. Voor de jeugd is er een speciale 'Kingerzietsoeng' en op carnavalszaterdag is er voor alle Kerkraadse basisscholen de grote kinderoptocht (d'r Kingertsóg). Tijdens de carnavalsdagen, op zondag o.a. de feestelijke sleuteloverdracht, op carnavalsmaandag de grote optocht (d'r Jroeëse Tsóg) en carnavalsdinsdag het ‘klonetrekke’ in de wijken en op de Markt.
Met carnaval is jong en oud op pad, want:

’t sjuntse óp de welt wat d’r Herjod hat jemaad, dat is ós Kirchroa went ’t zingt en laacht.

Vertaald: het mooiste dat Onze Lieve Heer heeft voortgebracht, is ons stadje Kerkrade als het zingt en lacht. 

 

 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade