Finn I nuie sjoeëlprins va Kirchroa

Afgelopen vrijdag 12 januari werd op basisschool St. Ursula de 44e schoolprins van Kerkrade uitgeroepen.

In het bijzijn van stadprins Boris en zijn gevolg werd duidelijk dat dit jaar Finn Verbunt de scepter zal zwaaien over de Kerkraadse schooljeugd.

Hierbij krijgt hij hulp van zijn gevolg, bestaande uit: presidente Raf Holsgens, hofnar Evan Smeets en pages Merel Bleeker en Romy Verstappen.

Nadat Stadsprins Boris de nieuwe schoolprins had geïnstalleerd kan het carnavalsseizoen voor de schoolprins Finn l onder luid gejuich van zijn medeleerlingen, van start gaan.

De hoogtepunten van zijn regeerperiode zijn natuurlijk de Kingerzietsóng op zaterdag 3 februari en de altijd prachtige Kerkraadse kinderoptocht op zaterdag 10 februari.