1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

 NUI I KIRCHROA: LOSSE VIER INS LAACHE. ZÓNDIEG 13 JANNEWAAR 15.11. THEATER HUB I KRICHROA. KATE VIA PLT.NL 

 

R11
De Raad van Elf

De Raad van Elf is het bestuur van de KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’. De voorzitter is de prezident Walter Sterk. Samen met de penningmeester Bert Moling en de secretaris Sjef Theunissen, Vice Preziedent Luc Plummen en tseremoniemeester Jos Toussaint vormt hij het dagelijks bestuur van de KVV ‘Alaaf Kirchroa 1936’.
De andere leden van de Raad van Elf zijn: Leon Fuchs, Hans Vilain, Hub van Laar, Henk van Deur, Bart Merx, Con Snijders, Roel Beugels, Björn Hanssen en Roger Plettenberg. De groepsfoto wordt nog geactualiseerd.

Rv11 2015 kl

 

Van links naar rechts: Jos Toussaint, Sjef Theunissen, Bart Merx, Bert Moling, Roger Schmetz, Henk van Deur, Hans Vilain, Leon Fuchs, Con Snijders, Bert Bejas , Huub van Laar,  Jeroen Jansch, Luc Plummen, Roel Beugels en Walter Sterk. Björn Hanssen en Roger Plettenberg staan nog niet op deze foto. 

  Naam  Taakgebied
 walter sterk Walter Sterk Prezident
 jos toussaint Jos Toussaint


Tseremoniemeester

 luc plummen Luc Plummen

Vice Prezident

     
 leon fuchs Leon Fuchs

Faciliteiten / Evenementen
Rodahal

 hans vilain Hans Vilain Reserveringen
 hub van laar Hub van Laar

Programmering
Sjlajerparade

 bart merx Bart Merx Optochten
 henk van deur Henk van Deur Wagenpark
 Sjef theunissen Sjef Theunissen          Secretaris
 con snijders Con Snijders

Marketing en Communicatie

Sjteunpöal

 roel beugels Roel Beugels Sjteunpöal / Bijstandscommissie   
 bert moling Bert Moling Tsaalmeester
 bjorn hanssen 2 Björn Hanssen Rodahal/website
 roger plettenberg 2 Roger Plettenberg Reserveringen/Vasteloavendstsiedónk

 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade