1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

 

 

Rob II Stadsprins van Kerkrade

02   13 x 18   prinsepak 

 

ROB II, STADSPRINS KERKRADE 2019

 

Tijdens de op zondag 6 januari 2019 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”is de heer

ROB RUTTEN 

uitgeroepen als 75e stadsprins van Kerkrade.

Rob Rutten (30), zoon van Pierre en Olga Rutten, is geboren op 9 november 1988. Zijn ouderlijk huis aan de Antoon Hubbenstraat 23 zal de komende weken als prinslieje reziedens dienen. Rob is Managing Director bij Vimco in Luxemburg en adviseert klanten in binnen- en buitenland als vermogensbeheerder. Rob is, net als zijn vriendin Robin, met wie hij samenwoont, jék va vasteloavend. Rob’s familie, inclusief zus Bianca, is er klaar voor. De kersverse stadsprins verheugt zich op de mooie weken die gaan komen.  

Voor de nui hoeëgheet komt een stil maar al lang gekoesterde droom uit. Rob is lid van de bekende carnavalsgroep Sjun Jek, die elk jaar met meer dan 100 jongens en meisjes aan de grote optocht in Kerkrade deelneemt. Dit jaar neemt Sjun Jek aan de optocht deel als prinslieje jroep. Samen gaan zij er op carnavalsmaandag een triomftocht van maken.

KVV preziedent Walter Sterk laat aantekenen: Iech ving ’t ram sjiek dat d’r Rob ózze sjtadsprins is. Inne Sjevemeter jong, dat is ummer jód. Iech vräu miech óp de wèche mit d’r Rob a kóp van d’r vasteloavend i Kirchroa. Iech han zoeper vöal zin drin en vräu miech. 

De nieuwe stadsprins is een echte sportman. Hij heeft gevoetbald bij Roda JC, Groene Ster, Chèvremont en RKTSV. Hij is een fanatiek snowboarder en houdt zich fit en ‘in shape’ bij Fitland - D’r Pool, zeg maar: de ‘prinselijke sportschool’. Met zijn rijzige postuur is Rob II niet te missen. Rob is net als vader Pierre een fervent beoefenaar van de kegelsport. Samen gooien zij een behoorlijk balletje bij kegelvereniging ‘T Roëe Köpje, een vriendenclub die  zijn thuisbasis heeft bij Café Ackens óppen Blieërhei. De vader van Rob II is een boezemvriend van Jan I (Scheeren), die stadsprins van Kerkrade was in 1977.    

 

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

 

Roeë-wies dinke, diech sjun-jek veule en

ós tradietsiejoeëne i Kirchroa iere.

Dat zunt de insjtroemente

um tsezame vasteloavend tse viere.

 

Op zondag 27 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de nieuwe stadsprins van Kerkrade te feliciteren tijdens de Prinse-emfank in de Rodahal. De receptie begint aldaar om 17.1 

 

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain
Postbus 511
6460 AM Kerkrade